Koncepcja płyty, teksty, wybór przepisów kulinarnych,
wybór materiałów ilustracyjnych, reżyseria filmu: Grażyna Szelągowska
Redakcja: Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak
Opracowanie graficzne: Wojciech Kiwi Jaruszewski
Realizacja: Przemysław Bielawowski
Fotografie, skany, ryciny i film z Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (MET), Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego,
a także z archiwów osób prywatnych

Film Smażenie powideł metodą tradycyjną, 2019, realizacja i montaż: Bartłomiej Oleszek. Film zrealizowano w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Hanny i Jana Iwanowskich w Strzelcach Dolnych
W filmie wystąpili: Marta Piwowarczyk (zrywanie owoców, smażenie powideł), Jan Iwanowski (opowieść o regionie i smażeniu powideł)
Fotografie: Krzysztof Bieńkowski, Andrzej Budnik, Izabella Byszewska, Jan Iwanowski, Marek Machnikowski, Jarosław Pająkowski, Piotr Pietrzak, Adam Zakrzewski
Nagranie dźwiękowe Strzelecka wieś, słowa – Jan Iwanowski, muzyka – fragmenty różnych utworów ludowych w aranżacji LeszkaKnoppa, wykonawcy: kapela podwórkowa „Wesołe Antki” w składzie
Leszek Knopp i Mieczysław Lipecki
Tekst „Dziedzictwo Niematerialne” Hanna Łopatyńska, Toruń 2016

Wydawca:
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu,
ul. Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń
www.etnomuzeum.pl