Smażenie powideł metodą tradycyjną

Literatura

Gospodarstwo Ogrodnicze G. Hentschel, Cennik Główny 1938 – 1939, J.K Kuszel, Zakłady Graficzne, Toruń 1938.

Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce. T. 1 Pestkowe, pr. zb. pod red. Prof. Dr hab. Andrzeja Przybyły, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, Gruczo 2020

Encyklopedia Rolnicza, t. X, Nakładem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa 1901.

Falimirz Stefan, O ziołach y o mocy ich […], Drukarnia Floriana Vingleriusa, Kraków 1534.

Haur Jan Jakub, Oekonomika ziemiańska generalna, Drukarnia Wojciecha Dominika Siarkowskiego, 1744 Kraków.

Historia kultury materialnej Polski w zarysie, pr. zb. pod. red. Witolda Hensla i Jana Pazdura, t. II-VI, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław- Warszawa-Kraków, 1978-1979.

Historia Pomorza, pod red. Gerarda Labudy, t. III, cz.1 (1815-1850), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1993.

Hoszowski Stanisław, Lustracja Województwa Pomorskiego 1565, Gdańskie Towarzystwo naukowe, Gdańsk 1961

Kostrzewski Józef, Pradzieje Pomorza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1966.

Łęga Władysław, Okolice Świecia. Materiały etnograficzne, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1960.

Łęga Władysław, Ziemia Chełmińska, Prace i Materiały Etnograficzne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1961

Mienicki Ryszard, Inwentarz dóbr Biskupstwa Chełmińskiego z roku 1759, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 47, Toruń 1959.

Nowiński Marian, Dzieje roślin i upraw ogrodniczych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1977

Ossowski Konstanty, Z nizin świecko – nowskich, w: „Ziemia”, nr 9, 1926.

Pogonowska Krystyna, Rozwój przetwórstwa owocowo- warzywnego na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem ziem byłego zaboru pruskiego, w:” Rocznik Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, , t. 7, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa 1974, s.65-91.

Poradnik sadowniczy starych odmian drzew owocowych, pr. Zn. Pod re. Renaty Sobieralskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Świecie 2004

Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły, pr. zb., Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły,

Tradycyjne sady przydomowe, praca zbiorowa. Pod. red. Renaty Sobierajski i Jarosława Pająkowskiego, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły, Świecie 2008/2009

Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t.1,opr. zb., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1964

Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t.2,opr. zb., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1964