Smażenie powideł metodą tradycyjną

Współczesność

Dogodne warunki klimatyczne sprawiły, że na przełomie XIX i XX wieku w Dolinie Dolnej Wisły znajdowało się ponad 2 tysiące sadów przydomowych. Uprawiano w nich owoce starych odmian, zwłaszcza zaś śliwki węgierki zwykłe. Po II wojnie światowej znaczną ilość starych drzew owocowych wycięto i zastąpiono nowymi odmianami.

Od ponad 20 lat, wraz z powstaniem Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, w ramach ochrony walorów przyrodniczych regionu, jako elementu naszego dziedzictwa kulturowego, poczyniono również starania o zachowanie i przywracanie starych odmian drzew owocowych znajdujących się na obszarze Doliny Dolnej Wisły. Rozpoczęto inwentaryzację starych sadów i oznakowywanie drzewek owocowych należących do dawnych odmian. Od 1996 roku, dzięki tym działaniom udało się odtworzyć ponad 100 sadów przydomowych. Założono również szkółki starych odmian drzewek owocowych w okolicach Gruczna i rozpoczęto ich sprzedaż.

Opowieść o regionie Doliny Dolnej Wisły i smażeniu powideł: Jan Iwanowski
Pokaz smażenia powideł: Marta Piwowarczyk
Realizacja: Bartłomiej Oleszek, Grażyna Szelągowska (MET), 2019
8:28 min

W kilkunastu miejscowościach na obszarze Doliny Dolnej Wisły (od Fordonu po Gniew), odrodziła się również tradycja smażenia powideł śliwkowych. Lokalne powidła można nabyć w gospodarstwach agroturystycznych oraz na różnego rodzaju regionalnych śliwkowych festynach, między innymi na organizowanym od 2001 „Święcie Śliwki” w Strzelcach Dolnych.

15 marca 2006 roku powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły zostały wpisane na Polską Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lista producentów powideł w regionie Doliny Dolnej Wisły znajduje się na stronie Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły – www.tpdw.pl

Piosenka pt. „Strzelecka wieś”
Wykonawcy: zespół „Wesołe Antki” w składzie: Leszek Knop, Mieczysław Lipecki
Realizacja: Bartłomiej Oleszek (MET), 2019
4:02 min